25 Ιαν 2017

Αντιτετανικά εμβόλια θέλει να παραγγείλει ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη προμήθεια αντιτετανικών εμβολίων για τους
εργαζόμενους στις υψηλού κινδύνου υπηρεσίες (καθαριότητα-πράσινο-τεχνικά συνεργεία) του Δήμου μας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού εργασίας του Δήμου μας.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των Δελτίων Τιμών που εκδίδονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (που ισχύει για τα ιδιωτικά φαρμακεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου). Καθώς τα δελτία τιμών εκδίδονται εντός του Ιανουαρίου και του Ιουλίου, αντιστοίχως, εκάστου έτους, για την τελική τιμή θα λαμβάνεται υπόψη πάντα το τελευταίο δελτίο που έχει εκδοθεί (ΦΕΚ Β' 1958/11-09-2015- Άρθρο 5- Σύμφωνα με το νόμο οι τιμές όλων των φαρμάκων αναθεωρούνται δύο φορές ανά έτος και τα δελτία τιμών εκδίδονται, εντός του Ιανουαρίου και του Ιουλίου, αντιστοίχως, εκάστου έτους).Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών, στα τηλέφωνα 213-2074699 & 213-2074704.Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.grΗ κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 02/02/2017 σε κλειστό φάκελο.Οι προσφορές θα σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών, Β’ όροφος, Τ.Κ. 187.56.Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...