20 Ιαν 2017

Νέες εγγραφές στο Κέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων Κορυδαλλού

Τη δυνατότητα να παράσχει ημερήσια φροντίδα σε δέκα (10) ηλικιωμένους παρέχει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Κορυδαλλού, που
λειτουργεί με ειδικευμένο προσωπικό, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Ξενοφώντος και Πελοπίδα, πλ. Μέμου.
Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τους φροντίζει, εργάζεται και αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που χρειάζεται ο ηλικιωμένος, εναρμονίζοντας έτσι την οικογενειακή και εργασιακή ζωή των μελών των οικογενειών αφενός και την δημιουργική απασχόληση των ηλικιωμένων αφετέρου. Οι ενδιαφερόμενοι, αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να εγγραφούν υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (2016)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Γνωμάτευση ιατρού για την κατάσταση της υγείας του/της ηλικιωμένου/νης
Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν λαμβάνει ή δεν θα λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή και ότι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για τον σκοπό αυτό , τον οποίο ζητήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/97 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη της δομής κα Καλομοίρα Γαλανού στο τηλέφωνο 2105618947.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...