7 Φεβ 2017

Ενισχύονται οι θέσεις εργασίας στο yachting

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στο χώρο του yachting με τις διατάξεις πολυνομοσχεδίου, που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει δοθεί ήδη σε
διαβούλευση προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παρότι το θέμα του yachting αποτελεί επιμέρους κεφάλαιο στο πολυνομοσχέδιο είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο καθώς ανατρέπει μια σειρά από διατάξεις, που είχαν θεσπιστεί το 2014 από τη τότε κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου, προκαλώντας θύελλα πολύπλευρών αντιδράσεων.

Ιδιαίτερα, η διάταξη, που έχριζε… κυβερνήτη ναυλωμένου σκάφους ακόμα και έναν επιβάτη είχε καταγγελθεί πως εγκυμονούσε τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι νέες διατάξεις περιέχονται στο άρθρο 75 το προσχέδιου και οι πιο ενδιαφέρουσες σχετικά με τη ναυτική εργασία είναι οι εξής:
•    Στο άρθρο 1 του νόμου 4256/2014 (Α 92) και ειδικά στην παράγραφο 1 (υποπαρ. ι, περίπτωση αα) ορίζεται πλέον ότι «για τα πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα» το πρόσωπο που θα έχει την διακυβέρνησή του θα «διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα», όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά, η προστιθέμενη φράση.
Έτσι, πλέον, δεν θα μπορεί να «βαφτίζεται» κυβερνήτης όποιος περνάει…. από έξω.

Ποια σκάφη, όμως, μπορούν να ναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα;
Στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου (παρ. 1, υποπ. α) οριζόταν ότι «πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα»
Τώρα, αυτή η ρύθμιση τροποποιείται και ορίζεται ότι «Πλοία αναψυχής μεταφορικής ικανότητας άνω των  δώδεκα επιβατών επιτρέπεται να εκναυλώνονται μόνον όταν  υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα».

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά θα αναφέρουμε ότι σκάφος 12 επιβατών έχει συνήθως μήκος 6-7 μέτρα. Δηλαδή, στο εξής εκτός από τα πολύ μικρά σκάφη κάτω των 6 μέτρων, κανένα άλλο δεν θα μπορεί να ναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

Όμως, με άλλη διάταξη ορίζεται ρητά ότι «οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στα πλοία αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα επιβατών ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο στο Ν.Α.Τ.».
Αυτό καταργεί το «παραθυράκι», που είχε ανοίξει το 2014 για να προσλαμβάνονται στα μικρότερα σκάφη (κάτω των 24 μέτρων) ναυτικοί με… μπλοκάκι!

Ακόμα, σημαντικές θεωρούνται οι διατάξεις που αφορούν:
1.    Την διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης, που ορίζεται ότι «δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών», προφανώς για να αποφεύγονται οι εικονικές ναυλώσεις καθώς επιτρεπόταν να γίνονται και δύο ναυλώσεις το 24ωρο.
2.    Μπαίνει τάξη στο «χάος» των ανεξέλεγκτων ή και εικονικών ναυλώσεων καθώς πλέον ορίζεται ότι:
«Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων συνοδευόμενα από ενημερωμένες και  θεωρημένες από τη Λιμενική Αρχή, καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)»
«Πριν από τον απόπλου, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης ή ο πράκτορας του πλοίου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο καταθέτει στη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας, την κατάσταση επιβαινόντων, αντίγραφο της οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή ,πρέπει να τηρείται στο πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, οι ως άνω υποβάλουν για θεώρηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή την ενημερωμένη κατάσταση», αναφέρει η διάταξη.

Τέλος, καθίσταται, πλέον, υποχρεωτική «για τα πλοία αναψυχής τα οποία εκτελούν σύμβαση ναύλωσης απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της ναύλωσης, εφόσον αυτή αρχίζει από ελληνικό λιμάνι. Δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου από τα υπόλοιπα λιμάνια ούτε η δήλωση κατάπλου. Η λήψη άδειας απόπλου πραγματοποιείται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο».

Να σημειωθεί ότι στο ίδιο σχέδιο νόμου υπάρχουν διατάξεις για την ακτοπλοΐα, με σημαντικότερη αυτή που ορίζει ότι θα γίνεται μέχρι και απαγόρευση απόπλου σε πλοίο για οφειλή δεδουλευμένων στους ναυτικούς, για το Λιμενικό Σώμα με βασικότερη την εισαγωγή μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων από το σχολικό έτος 2017-18 κ.α.
pireas2day.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...