15 Μαρ 2017

ΕΥΔΑΠ: Εγρίθηκαν 220 νέες προσλήψεις (πίνακας με ειδικότητες)

Την έγκριση για 220 προσλήψεις με 8μηνα έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί άμεσα και θα αφορά προσλήψεις σε 4 ειδικότητες.

Η προκήρυξη θα αφορά την πρόσληψη διακοσίων είκοσι (220) ατόμων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα
πενήντα (50) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές,
δεκαέξι (16) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες,
οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Μηχανοτεχνίτες,
σαράντα δύο (42) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Οδηγοί και
εκατόν τεσσάρων (104) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργάτες.

Για τις θέσεις των καταμετρητών ζητούνται:

α. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται:

α) Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...