9 Μαρ 2017

Πρόσληψη 4 ατόµων στο Δημο Νίκαιας - Ρέντη

Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά στο Τμήμα ΙΔΑΧ - Εκτάκτου Προσωπικού Π. Τσαλδάρη 10 3ος όροφος 10:00 - 14:00
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...