31 Μαρ 2017

Πού εγκαταλείπουν οι μαθητές το σχολείο – Tι αναφέρει έρευνα για τον Πειραιά

Στην Αττική και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές σύμφωνα με τα στοιχεία
έρευνας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα αγόρια εγκαταλείπουν το σχολείο με μεγαλύτερη συχνότητα από τα κορίτσια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περαιτέρω εξέταση της μαθητικής διαρροής στον νομό Αττικής, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο πλήθος μαθητών, περίπου το 1/3 της χώρας. Είναι αναμενόμενο στην Αττική να υπάρχει και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών και μαθητριών που διαρρέουν. Στη Δυτική Αττική σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τους τύπους σχολείου. Μόνο στο ΓΕΛ αντίστοιχες αρνητικές επιδόσεις έχουν ο Πειραιάς και η Δ” Αθήνας. Ωστόσο, καθώς η Δυτική Αττική αποτελεί την περιοχή με τον μικρότερο πληθυσμό στον νομό Αττικής, ο αριθμός μαθητών και μαθητριών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε κάθε κατηγορία δε διαφοροποιείται σημαντικά από τις άλλες περιοχές.

Την αμέσως χειρότερη (συγκριτικά) επίδοση έχει η Α “ Αθήνας με αυξημένα ποσοστά διαρροής ιδιαίτερα στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Επιπλέον, στην Α” Αθήνας εντοπίζεται η μεγαλύτερη διαρροή σε απόλυτους αριθμούς. Ειδικά στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, οι μαθητές και μαθήτριες που εγκαταλείπουν στα σχολεία της Α” Αθήνας αποτελούν το 35% περίπου του συνολικού αριθμού μαθητών που διέρρευσαν σε όλο τον ερευνώμενο πληθυσμό της Αττικής στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η Β” Αθήνας παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, με εξαίρεση στα ΕΠΑΛ όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό διαρροής, αλλά σε μικρό πληθυσμό μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :