Χρήσιμα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας


 • Τηλεφωνικό Κέντρο Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074600
 • Κεντρική Είσοδος Κερατσινίου Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074601
 • Κεντρική Είσοδος Δραπετσώνας Αγων. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 213 2004095

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 • Ιδιαιτ. Δημάρχου Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074607 213 2074606
 • Φαξ Γραφείου Δημάρχου 210 4610808
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 074610
 • Ιδιαιτ. Γεν. Γραμματέα 213 2074613
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074623
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ

 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ΚΑΙ Τμήματος Παιδείας και Διά βίου Μάθησης: ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074624
 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/νσης Κ.Ε.Π., Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργείων, Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ΚΑΙ Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας: ΠΕΡΔΙΚΗ ΓΙΩΤΑ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074621
 • ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Μουσείων, Τμήματος Πολιτισμού, Τμήματος Αθλητισμού, Εκκλησιαστικών Θεμάτων, ΚΑΙ Θεμάτων Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων: ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μ. Ασίας 24, Κερατσίνι 213 - 2074 - 615 210 4082599
 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας & Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού,Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, ΚΑΙ Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας: ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074614
 • ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Τμήματος Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών, ΚΑΙ Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού & Συγκοινωνιών: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074616 ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων, Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων, ΚΑΙ Τμήματος Μελετών: ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074619
  

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074754
 • ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 207484
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Γραμματεία Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074628 / 630
 • Δικηγόροι 213 2074 803 / 629
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μ. Ασίας 24, Κερατσίνι 212 2074 - 807 / 8081567 - Άμεση Εξυπηρέτηση Κοινού 213 2074 - 807 / 808

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Προϊσταμένη Δ/νσης Δ.Υ. Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074732
 • Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074664
 • Πρωτόκολλο & Διεκπεραίωση Εγγράφων 213 2074 - 668 / 670 / 688 / 663
 • Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074631
 • Δημοτικό Συμβούλιο 213 2074633
 • Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074642
 • Δημοτολόγιο 213 2074 - 643 / 644 / 645 / 646 / 647 / 650 / 651 / 652
 • Φαξ Δημοτολογίου 210 4082050
 • Πολιτικοί Γάμοι Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 679 / 680
 • Ληξιαρχείο (Κερατσίνι) Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 659 / 660
 • Φαξ Ληξιαρχείου (Κερατσίνι) 210 4610887
 • Ληξιαρχείο (Δραπετσώνα) Αγων. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 213 2004 - 036
 • Φαξ Ληξιαρχείου (Δραπετσώνα) 213 2004 - 035

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 733
 • Λογιστές Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 687 / 697 / 710
 • Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου, Προυπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 707
 • Λογιστήριο 213 2074 - 698 / 708 / 709 / 711 / 712 / 713 / 714 / 756
 • Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 722
 • Ταμειακή Υπηρεσία 213 2074 - 724 / 725
 • Ταμίας - Εισπράκτορας 213 2074 - 726
 • Φαξ Ταμείου 210 4639216
 • Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 715
 • Κλήσεις Κ.Ο.Κ. 213 2074 - 715
 • Δημοτικός Φόρος - 0,5% - Αποχέτευση 213 2074 - 716
 • Υπηρεσία Τ.Α.Π. - Ηλεκτροδοτήσεις 213 2074 - 719 / 720
 • Δημοτική Περιουσία 213 2074 - 718
 • Αυτοψίες 213 2074 - 721
 • Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 738
 • Διαφημίσεις - Περίπτερα 213 2074 - 737
 • Άδειες Μικροπωλητών & Κοιν. Χώρων 213 2074 - 736
 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων 213 2074 - 735 / 685
 • Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 699
 • Προμήθειες 213 2074 - 701 / 702 / 703 / 704 / 705 / 755 
 • Φαξ Προμηθειών 210 4633375
 • Αποθήκη (Καχραμάνογλου) Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι 213 2074 - 669 / 665
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • Προϊσταμένη Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 634
 • Φαξ Ανθρώπινου Δυναμικού 210 4080266
 • Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 639
 • Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 213 2074 - 640 / 636
 • Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 637
 • Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 213 2074 - 638 / 639 / 641
 • Προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 690
 • Τμήμα Μισθοδοσίας 213 2074 - 691 / 692 / 689 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 • Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι 210 4006860 210 4007672 210 4006658 210 4009093
 • Φαξ Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 210 4636747
 • Προϊσταμένη Τμήματος Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι 210 4006860 210 4007672 210 4006658 210 4009093
 • Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι 210 4006860
 • Ψυχολόγος 210 4007672
 • Λογοπαιδικός 210 4006658
 • Κοινωνική Λειτουργός  210 4009093
 • Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας: Κεντρική Δομή Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι 2104006860 / 2104007672 / 2104006658 / 2104009093
 • Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας: Κέντρο Στήριξης Ρομα & Ευπαθών Ομάδων Αφάρα 101 & Αναλήψεως, Δραπετσώνα 210 4630146 / 210 4615337 / 210 4317522 / 210 4615310
 • Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσίτιου Ελ. Βενιζέλου 123 & Μοναστηρίου, Κερατσίνι 210 4633489 / 210 4630186
 • Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Ελ. Βενιζέλου 123 & Μοναστηρίου, Κερατσίνι 210 4631610 / 210 4630704
 • Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ.Ασίας & Μουδανίων, Κερατσίνι 210 4639214
 • Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 25ης Μαρτίου 22 & Δομ. Θεοτοκόπουλου, Δραπετσώνα 210 4614575
 • Φαξ Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 210 4614641
 • Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι 210 4006860 210 4007672 210 4006658 210 4009093


ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ


 • Α΄ Παιδικός Σταθμός Ξενοφώντος 18 & Θήρας, Κερατσίνι 210 4317727
 • Β΄ Παιδικός Σταθμός Γρ. Λαμπράκη 594, Κερατσίνι 210 4314292
 • Γ΄ Παιδικός Σταθμός Προύσσης 103, Κερατσίνι 210 4007003
 • Δ΄ Παιδικός Σταθμός Βυζαντίου & Κολοκοτρώνη, Κερατσίνι 210 4008023
 • Ε΄ Παιδικός Σταθμός Ηπείρου 7, Κερατσίνι 210 4325207 / 210 4615941
 • ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Περραιβού & Τερψιχόρης, Κερατσίνι 210 4311228
 • Παιδικός Σταθμός ΚΡΩΣΦΗΛΔ Ελ. Βενιζέλου & Αναπαύσεως 88 210 4632490
 • Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Ελ. Βενιζέλου & Μοναστηρίου 121, Κερατσίνι 210 4615941

ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 


 • Α΄ Παιδικός Σταθμός Αριστοτέλους 35 & Αγ. Παντελεήμονος, Δραπετσώνα 210 4612856
 • Β΄ Παιδικός Σταθμός Ελ. Βενιζέλου 1, Δραπετσώνα 210 4629701
 • Γ΄ Παιδικός Σταθμός Αριστοτέλους 94 & Παπαμάρκου, Δραπετσώνα 210 4315140
 • Δ΄ Παιδικός Σταθμός Κουντουριώτου & Παπαφλέσσα, Δραπετσώνα 210 4620949
 • Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι 210 4006860 210 4007672 210 4006658 210 4009093

Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
 • Α΄ Κ.Α.Π.Η. Κερατσινίου ΕΛ. Βενιζέλου & Ανδριανού 11, Κερατσίνι 210 4636530
 • Φυσικοθεραπευτήριο 210 4622614
 • Β΄ Κ.Α.Π.Η. Κερατσινίου Περικλεόυς 41, Κερατσίνι 210 4625374
 • Φυσικοθεραπευτήριο 210 4619728
 • Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Κερατσινίου Τσαλδάρη & Διονυσίου Αεροπαγίτου 16, Κερατσίνι 210 4004500 / 210 4009393
 • Δ΄ Κ.Α.Π.Η. Κερατσινίου Περραιβού & Τερψιχόρης, Κερατσίνι 210 4310155
 • Φυσικοθεραπευτήριο 210 4311228
 • Ε΄ Κ.Α.Π.Η. Κερατσινίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 56Α, Κερατσίνι 210 4006002
 • ΣΤ' Κ.Α.Π.Η. Κερατσινίου Ρήγα Φεραίου 89, Κερατσίνι 210 4316360

Κ.Α.Π.Η. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 • Α΄ Κ.Α.Π.Η. Δραπετσώνας Πόντου 60, Δραπετσώνα 210 4610538
 • Β΄ Κ.Α.Π.Η. Δραπετσώνας Δογάνης & Αριστοτέλους, Δραπετσώνα 210 4634560
 • Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Δραπετσώνας Αφαρά 101 & Αναλήψεως, Δραπετσώνα 210 4612122

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 • Προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας Μ. Ασίας 24, Κερατσίνι 213 2074 - 675
 • Γραμματεία Δ/νσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας 213 2074 - 674
 • Είσοδος- Πληροφορίες 210 4002222
 • Προϊσταμένη Τμήματος Αθλητισμού Μ. Ασίας 24, Κερατσίνι 213 2074 - 676
 • Τμήμα Αθλητισμού 213 2074 - 677 / 678 
 • Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού Μ. Ασίας 24, Κερατσίνι 213 2074 - 673
 • Τμήμα Πολιτισμού 213 2074 - 672 / 661
 • Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Μ. Ασίας 24, Κερατσίνι 213 2074 - 681
 • Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 213 2074 - 682
 • Σχολικές Επιτροπές (Αβαθμια & Ββαθμια) 213 2074 - 656 / 657
 • Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αρχείων & Μουσείων Εμ. Μπενάκη 70, Κερατσίνι 210 4312182
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης 210 4003116
 • Φαξ Κεντρικής Βιβλιοθήκης Αμφιάλης 210 4003116
 • Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας Αγων. Πολυτεχνείου & Γ Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 213 2004097
 • Βιβλιοθήκη Ευγένειας Βύρωνος 79, Κερατσίνι 210 4002916

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 731
 • Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 734
 • Προϊσταμένη Τμήματος Απολεσματικότητας Ποιότητας & Οργάνωσης Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 730
 • Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 747

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 753
 • Γραμματεία Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 213 2074 - 750
 • Φαξ Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 210 4639224
 • Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 728
 • Προϊστάμενος Τμήματος Μικροεπισκευών & Συντήρησης Παιδικών Χαρών Λεωφόρος Σχιστού 3 & Λαμπράκη Γρηγορίου, Κερατσίνι 213 2074 - 776
 • Μικροέργα 213 2074 - 775
 • Ξυλουργείο 213 2074 - 778
 • Σιδηρουργείο 213 2074 - 779
 • Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου Λεωφόρος Σχιστού 3 & Λαμπράκη Γρηγορίου, Κερατσίνι 213 2074 - 770
 • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 213 2074 - 771 / 772
 • 210 4315247
 • Φαξ Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου 210 4310930

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 • Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 658
 • Γραμματεία Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 213 2074 - 758
 • Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας & Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού Λεωφόρος Σχιστού 17, Κερατσίνι 210 4315257
 • Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας & Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού 213 2074 - 760
 • Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων Λεωφόρος Σχιστού 17, Κερατσίνι 213 2074 - 761 
 • Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 213 2074 - 767
 • Προϊστάμενος Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών Λεωφόρος Σχιστού 17, Κερατσίνι 213 2074 - 766
 • Προϊσταμένη Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργείων Στρατηγού Πλαστήρα, Όπισθεν Κοιμητηρίου Αναπαύσεως, Κερατσίνι 210 4632692
 • Φαξ Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργείων 210 4632692

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 • Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 805
 • Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 801
 • Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων 213 2074 - 759 / 800 / 802 / 804
 • Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 806
 • Τμήμα Μελετών 213 2074 - 809 / 810 / 811 / 812 / 813
 • Προϊσταμένη Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 213 2074 - 809
 • Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού & Συγκοινωνιών Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι 213 2074 - 655
 • Ηλεκτρολόγοι 210 4610000
 • Ψυκτικός 210 4610000 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  


 • Προϊστάμενος Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Αγων. Πολυτεχνείου & Γ Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 213 2004 - 045
 • Γραμματεία Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης 213 2004 - 050 / 057
 • Φαξ Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης 213 2004 - 054
 • Προϊσταμένη Τμήματος Εκδόσεων Αδειών Δόμησης Αγων. Πολυτεχνείου & Γ Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 213 2004 - 021
 • Τμήμα Εκδόσεων Αδειών Δόμησης 213 2004 - 008
 • Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Αγων. Πολυτεχνείου & Γ Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 213 2004 - 051
 • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 213 2004 - 061
 • Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών Αγων. Πολυτεχνείου & Γ Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 213 2004 - 048
 • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 213 2004 - 032 / 003

Δ/νση ΚΕΠ
 • Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΕΠ 848 Λ.Σαλαμίνος 97, Κερατσίνι 213 2060 - 608
 • Τηλεφωνικό Κέντρο 213 2060 - 600
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ848) Λ.Σαλαμίνος 97, Κερατσίνι 213 2060 - 602 / 603 / 604 / 605
 • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης (ΚΕΠ848) Λ.Σαλαμίνος 97, Κερατσίνι 213 2060 - 601
 • Φαξ Δ/νσης ΚΕΠ848 213 2060 - 607 / 210 - 4010451
 • Τμήμα ΚΕΠ 848Π Βύρωνος 88 & Ταϊφιρίου, Κερατσίνι 213 2048 - 500 / 501 / 502 / 503
 • Τμήμα ΚΕΠ 311 Αριάνδης 2 & Πηνείου 4, Κερατσίνι 210 4257544
 • Φαξ ΚΕΠ 311 210 4257545
 • Τμήμα ΚΕΠ 586 Αγων. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα 210 4634122 210 4631996
 • Φαξ ΚΕΠ 586 210 4635082

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ


 • Κοινωνικό Ιχθυοπωλείο Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι (όπισθεν Δημαρχείου επί της οδού Άρτης) 213 2074 - 632

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 

 • ΚΙΝ/ΦΟΣ "ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" Βύρωνος & Χιλής, Κερατσίνι 210 4317270
 • ΚΙΝ/ΦΟΣ "ΜΕΛΙΝΑ" Σωκράτους 65, Δραπετσώνα 210 4082530
 • ΚΙΝ/ΦΟΣ "ΑΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ" Πάρκο Αν. Παπανδρέου (Σελεπίτσαρι) 210 4316943

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 • ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 210 4325710
 • Φαξ Πολιτιστικού Ευγένειας 210 4009002
 • "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" Μ.Ασίας 24 & Παπαναστασίου, Κερατσίνι 210 4002222
 • ΑΜΦΙΑΛΗΣ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" 210 4005555
 • Γραμματεία Πολιτιστικού Αμφιάλης 210 4329400
 • ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ Κασομούλη 8, Κερατσίνι 210 4315700

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΓΗΠΕΔΑ

 • Κλειστό γυμναστήριο "Π. Νικολαίδης" Περιφερειακή Ο.Λ.Π & Ψαρρών, Κερατσίνι 210 4002567
 • Κλειστό Κολυμβητήριο Κύπρου & Σπετσών, Κερατσίνι 210 4005544
 • Δημοτικό Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών Γαληνού & Δραγατσανίου, Κερατσίνι 210 4322340
 • Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο Σιταποθηκών Γαληνού 1, Κερατσίνι 210 4322339
 • Αθλητικό Πάρκο Πρέσοφ Λ. Εθνικής Αντίστασης & Γκιώνας 1, Κερατσίνι 210 4310930
 • Δημοτικό Γήπεδο ΑΓΕΤ Χαραυγή Σωκράτους & Παλαιολόγου, Κερατσίνι 210 4006305
 • Αθλητικό Πάρκο "Σελεπίτσαρι" Ανδρέα Παπανδρέου, Κερατσίνι 210 4325570
 • Δημοτικό Κλειστό Στάδιο Δραπετσώνας
 •  (ΑΡ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ) Ρηγα Φεραιού & Κουντουριώτου, Δραπετσώνα 210 4634300 210 4082675
 • Κλειστό Γυμναστήριο Δραπετσώνας "Γ. Κασιμμάτης" Σωκράτους & Ηρακλέους, Δραπετσώνα 210 4005834
 • Αθλητικό Κέντρο Δραπετσώνας ΑΛ. Παναγούλης & Μονεμβάσιας, Δραπετσώνα 210 4611151
 • Γήπεδο Ποδοσφαίρου "Γιάννης Βάζος" Γρ. Λαμπράκη & Μιχαληνού, Δραπετσώνα 210 4615083

ΚΕΚ
 • ΚΕΝΤΡΟ Πάρκο Σελεπίτσαρι 210 4324501 210 4010125
 • Πρόεδρος : ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210 4324501 210 4010125
 • Διευθύνων Σύμβουλος: ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 210 4324501 210 4010125

Δεν υπάρχουν σχόλια :