29 Μαρ 2017

Εγκριση για 129 εποχικούς υπαλλήλους στο Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά εγκρίνει την πρόσληψη 129 συνολικά ατόµων, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (διάρκειας έντεκα µηνών), για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθµών και της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Αναλυτικά, εγκρίθηκε η πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων της ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πρασίνου και πέντε (5) ατόµων της ειδικότητας ∆Ε Κηπουρών µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς θα προσληφθούν:
ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 35
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 25
∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ 19

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και η διάρκειά της θα είναι ίση µε την σχολική περίοδο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των βρεφονηπιακών σταθµών (έντεκα µήνες).


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Recent Posts Widget

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ