9 Ιουν 2017

Τι ακριβώς ισχύει για τα πρόστιμα σε όσους κλείνουν θέσεις πάρκινγκ με καφάσια και καρέκλες

Από το πρωί σήμερα ανακυκλώνεται η είδηση ότι με βάση τον "νέο" ΚΟΚ θα επιβάλλονται πρόστημα ύψους 400 ευρώ σε όσους «κρατούν τις θέσεις πάρκινγκ με καρέκλες ή άλλα αντικείμενα».

Στην πραγματικότητα, όμως, η σχετική διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 48) σχετικά με την κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου ισχύει από το 1999, όταν και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 2696/1999.
Η διάταξη για την επιβολή προστίμου ύψους 400 ευρώ για τους παραβάτες προστέθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 3542 το 2007, αντικαθιστώντας το αρχικώς προβλεπόμενο πρόστιμο των 100.000 δραχμών.

Τα δημοσιεύματα σήμερα, ξεκίνησαν μετά την επιβολή του σχετικού προστίμου από την Τροχαία στην Κρήτη. Όπως είναι αυτονόητο κανένας δεν θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμο με βάση "νεο" ΚΟΚ, παρά μόνο εάν η παράβαση προβλέπονταν στον ισχύοντα.

Για την ιστορία το επίμαχο άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου), έχει ως εξής:

1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

2. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.

3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Οταν επιτρέπεται, όπως πιο πάνω, η κατάληψη τμήματος οδού πρέπει αυτό να επισημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός γι' αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος - έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Recent Posts Widget

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ